loading
Servis výtahů

Servis výtahů, prohlídky a zkoušky

Eletex výtahy poskytuje servis na všechny typy výtahů dle užití - osobní, nákladní, lůžkové. Dále speciální ZZ jako jsou invalidní plošiny a vertikální zdvihadla kabinové i plošinové. Oblastně pokrýváme hl. město Prahu a část středočeského kraje. Odbornost a technické zajištění nám dovoluje příjmat do servisu výtahy většiny výrobců.

Vyhledáme a odstraníme složité závady na výtazích světových výrobců.
Řešíme úpravy a speciální doplňkové funkce výtahových systémů.
Dispečink servisu výtahů funguje 24 hodin nonstop.

Naše paušální balíčky zahrnují i cenu za dopravu - měsíční paušál je tedy pevný.

Servisní smlouvy neobsahují inflační doložku - žádná neohlášená novoroční překvapení.


Pro výtahy od světových výrobců jako Schindler, Kone nebo Otis jsme dobrou alternativní volbou.
Plně repektujeme doporučení a plány údržby výrobců, máme potřebné vybavení i vědomosti, které neustále doplňujeme.

  • provozní prohlídky
  • odborné prohlídky
  • odborné zkoušky
  • inspekční prohlídky
  • analýza rizik výtahů
  • 24/365 vyproštění z výtahu
  • zkušení servisní technici
  • odborné technické vybavení
Eletex výathy - rozumná volba
Pro snadnější orientaci uvádíme čtyři základní paušální servisní balíčky

Nonstop dispečink 7/24
Poruchové opravy 7- 15
Pohotovost oprav 15- 22
Pohotovostní opravy 24
Vyproštění osob 7-15
Vyproštění osob 15-7
Mazání a čištění
Preventivní údržba
Provozní prohlídky
Odborné prohlídky
Odborné zkoušky
Aplikace e-výtah